logo kokoro

Gratis proefweek

Ongeacht welke sport u wilt beoefenen

(meer…)

Waarom sporten

Kom van de bank af.

Sporten is gezond en niet alleen omdat

je er fit van wordt.

(meer…)

Algemene voorwaarden

 1. De aanmelding en inschrijving vindt plaats middels het aanmeldingsformulier.
 2. De contributie bedraagt €……….     per maand.  incl. BTW
 3. Bij inschrijving wordt € 25  – voor administratiekosten in rekening gebracht.
 4. De contributie wordt op de 1e  van de maand van uw rekening afgeschreven.
 5. Betaling kan uitsluitent via machtiging, na betaling ontvangt u een lidmaatschapskaart .
 6. Het is de heren niet toegestaan te sporten in een hemd en geen petjes of hoed te dragen.
 7. Deze lidmaatschapskaart is niet overdraagbaar, bij verlies betaald u € 7,50 voor vervanging.
 8. Misbruik of diefstal wordt door gegeven aan de politie en gestraft met een royement.

 

Niet tijdig betalen .

 1. Bij het niet tijdig voldoen van de contributie wordt een bedrag van € 12.50 – in rekening gebracht.
 2. Wanneer niet aan de financiële voorwaarden wordt voldaan , volgt eenmalig een betalingsherinnering en wordt er  € 5. In rekening gebracht.
 1. Wordt na deze betalingsherinnering niet voldaan aan de betalingsverplichting dan wordt een incassobureau ingeschakeld.
 1. De kosten voor de incasso zullen worden verhaald op de wanbetaler.

 

Beëindigen lidmaatschap.

 1. Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Opzeggen dient te geschieden voor de eerste van de nieuwe maand.!!!!!
 3. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden ,u kunt gebruik maken van de strook op het aanmeldingsformulier welke in ons bezit is of een rode machtiging kaart.
 1. Opzegging voor aanvang van de nieuwe maand !!!!!!!!!

 

Gebruik accommodatie.   

 1. Trainen kan uitsluitend tegen inlevering van de lidmaatschapskaart, niet toegestaan is een hemd
 2. Het trainen , het gebruik van Sauna , het gebruik van de snelbruiner gebeurt op eigen risico.
 3. “ Kokoro “ is niet aansprakelijk voor eventuele blessures.
 4. “ Kokoro “ is niet aansprakelijk voor schade een verlies van uw persoonlijke bezittingen.
 5. In de vakantie zijn wij 2 weken gesloten , de contributie wordt in deze periode door berekend.

 

Tijdelijk stopzetten lidmaatschap.

 1. Alleen wegens ziekte en blessures kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Hiervoor moet een doktersverklaring worden overlegd .
 1. De lidmaatschapskaart dient in het geval van art . 13 samen met de rode kaart van de machtiging ingeleverd te worden .

 

 


Gratis proefweek

Ongeacht welke sport u wilt beoefenen

(meer…)

Waarom sporten

Kom van de bank af.

Sporten is gezond en niet alleen omdat

je er fit van wordt.

(meer…)

Copyright ©2016 Kokoro